# یک_پای_زنده_بودنم_میلرزد

51. اعصاب ندارم خب

میم طی یک خط پیام: «میخوام برم زاهدان.» من طی دو هزار خط پیام: ...................... ................................................................................................ ......................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................. . میم ... ادامه مطلب
/ 20 نظر / 7 بازدید