آشوبم...

فردا نتیجه مشخص میشه... دیگه خبری از آپشن هایی که باب میلم بودن نیست، خبری از اونایی که بهشون راضیُ قانع بودم هم نیست، حالا بد مونده وُ بدتر... امشب فقط از خدا خیر خواستم....

خدایا تویى پروردگارم معبودى جز تو نیست، بر تو توکل کنم و تویى پروردگار عرش بزرگ و جنبش و نیرویى نیست جز به خداى والاى بزرگ. آنچه خدا خواهد، شود و آنچه نخواهد، نشود، مى دانم که خدا بر هر چیز توانا است و علم خدا به همه چیز احاطه دارد خدایا به تو پناه برم از شر خودم  و از شر قضاى بد و از شر هر صاحب شرى و از شر جن و انس و از شر هر جنبنده اى که اختیارش بدست تو است. همانا پروردگارم به راه راست است.

 

+ هم عربی این ذکر قشنگه، هم فارسیش...

+ التماس دعا

/ 0 نظر / 10 بازدید