....

هروقت دلتون غصه دار بود، پیاده روی کنید... یه مسیر طولانی ... کوله رو بندازید رو دوشتون؛ هندزفری تو گوشُ دست ها تو جیب راه بیفتید... اونقدر راه برید که دردُ تو ساق پاهاتون حس کنید. این کار کمک نمیکنه گرفتگی دلتون باز شه، با هر قدمی که برمیدارید شاید گرفتگیش بیشترُ بیشتر هم بشه، شاید حتی اشکتون قل بخوره بیاد پایین! ولی یه فایده داره! اونقدری خسته میشید که میتونید امیدوار باشید شب سرتونُ که رو بالش گذاشتید خوابتون میبره! چی بهتر از چند ساعت فکر نکردن به هیچ چیزُ به هیچ کس....؟

/ 0 نظر / 13 بازدید