58. پیشنهاد هفته...

قطعا از خوندن این کتاب لذت میبرید.

تحسین شده ترین داستانِ بلندجلال آل احمد.

بیشتر از اینکه از موضوع این کتاب لذت ببرم، از نثر جلال و تسلط این مرد لذت بردم. زبان عامیانه و روانی که بدون اینکه خسته ت کنه تو رو با خودش همراه میکنه. زبانی که عامیانه هست ولی چیپُ مبتذل نیست. من با این کتاب به تسلط جلال بر نثر و زبان فارسی ایمان آوردم! حتما لطفا بخوانید!

« آل احمد در مدیر مدرسه به نثر خود اعتماد کامل دارد. قلم دیگر در دستش نمی لرزد و چنین می نماید که اندیشه هایش نیز، در چارچوبی خاص، شکل نهایی خود را یافته است. »

مدیر مدرسه - جلال آل احمد

نشر پیرامید - چاپ دوم، 1392

قیمت 6500 تومان.

 

هوای این حوالی: انسان بهترین دوست انسان است.

/ 0 نظر / 10 بازدید