ولخرجِ منصفِ گیج... !!

جایزه خریدن برای خویشتنِ خویش امری است بس نیکو و پسندیده...

+ ولخرجِ منصف از این جهت که با پول پدر جامدادی 28 هزار تومنی برای خودم نمیخرم، اما با پول حقوق خودم اینکارو میکنم، گیج هم از این لحاظ که حالا که تو این ریاضت اقتصادی تا تولد پری خواستم سلف گیفتینگ!!! کنم خب میتونستم کتاب های مورد نظرم رو بخرم یول

/ 0 نظر / 19 بازدید